16./17. august 2018 – Racerskole på FDM Jyllands Ringen

Aktivitetsnr. 2018-03

Tilmeldingsfrist: 2 uger inden afholdelse. Kursusgebyr kr. 4.200 incl. moms og forsikringer.

Kursusprisen er sammensat som følger:

Kursuspris 3200 kr.
Moms af kursus 800 kr.
Obligatorisk DASU-forsikring 300 kr.
Samlet pris 4300 kr.

Kursusgebyret dækker ikke licensafgifter og medlemskab af motorklub.

Betingelser

Racerskoler.dk, Søgård Kurser & Racingudstyr, Padborg Park, FDM Jyllands Ringen og DASU samt disses funktionærer og instruktører kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på køretøj, dets dele eller tilbehør eller nogen som helst skade, som køretøjet forvolder på egen og/eller tredje person og/eller tredje persons ejendom. Ved påførte skader på baneanlæggene, er skaderne således kun et anliggende mellem deltageren og banens ejer.

Testen eller racerskolen kan aflyses, såfremt der ikke kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger. Der tilbagebetales ikke tilmeldingsgebyr, hvis bilen ikke kan overholde støjkravene, eller på anden måde ikke kan køre. Gebyr tilbagebetales kun, såfremt det enkelte arrangements tidsfrister er overholdt (se arrangementet i kalenderen).

Ved afbud senere end 10 dage før kurset vil kursusgebyret ikke blive refunderet. Ved afbud tidligere end 20 dage før kurset vil kursusgebyret blive refunderet minus et ekspeditionsgebyr på 1000 kroner. Ved evt. flytning fra et kursus til et andet kursus, uanset grund, vil der være et gebyr på kr. 1.500.

Program

Teori: Afholdes den 16. august kl. 17.00-22.00
Praktik: Afholdes den 17. august kl. 07.30-17.00

LÆS MERE OM KURSET

Tilmelding

Klik her for tilmelding.
Aktivitetsnr. som skal anføres på tilmeldingsblanketten er : 2018-03
Der må i henhold til DASU’s regler deltage 24 deltagere på kurset. Derfor er det ” først til mølle ” princippet. Og her er det tilmeldingsdatoen, der er gældende.

Der er lukket for kommentarer.

Det siger kursisterne

Det siger kursisterne