28./29. marts 2019 – Racerskole FDM Jyllands Ringen

Aktivitetsnr. 2019-02

 

Kursusprisen er sammensat som følger:

Kursuspris 3.360 kr.
Moms af kursus 840 kr.
Obligatorisk DASU-forsikring 300 kr.
Samlet pris 4.500 kr.

Kursusgebyret dækker ikke licensafgifter og medlemskab af motorklub.

Betingelser

Racerskoler.dk, Søgård Kurser & Racingudstyr, Padborg Park, FDM Jyllands Ringen og DASU samt disses funktionærer og instruktører kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på køretøj, dets dele eller tilbehør eller nogen som helst skade, som køretøjet forvolder på egen og/eller tredje person og/eller tredje persons ejendom. Ved påførte skader på baneanlæggene, er skaderne således kun et anliggende mellem deltageren og banens ejer.

Testen eller racerskolen kan aflyses, såfremt der ikke kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger. Der tilbagebetales ikke tilmeldingsgebyr, hvis bilen ikke kan overholde støjkravene, eller på anden måde ikke kan køre. Gebyr tilbagebetales kun, såfremt det enkelte arrangements tidsfrister er overholdt (se arrangementet i kalenderen).

Ved afbud senere end 20 dage før kurset vil kursusgebyret ikke blive refunderet. Ved afbud tidligere end 20 dage før kurset vil kursusgebyret blive refunderet minus et ekspeditionsgebyr på 1000 kroner. Ved evt. flytning fra et kursus til et andet kursus, uanset grund, vil der være et gebyr på kr. 1.500.

Program

Teori: Afholdes den 28. marts kl. 17.00-22.00
Praktik: Afholdes den 29. marts kl. 07.30-17.00

LÆS MERE OM KURSET

Tilmelding
Aktivitetsnr. som skal anføres på tilmeldingsblanketten er : 2019-02
Der må i henhold til DASU’s regler deltage 24 deltagere på kurset. Derfor er det ” først til mølle ” princippet. Og her er det betalingsdatoen, der er gældende.

Der er lukket for kommentarer.