Betingelser

Racerskoler.dk, Søgård Kurser & Racingudstyr, Padborg Park, FDM Jyllands Ringen og DASU samt disses funktionærer og instruktører kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på køretøj, dets dele eller tilbehør eller nogen som helst skade, som køretøjet forvolder på egen og/eller tredje person og/eller tredje persons ejendom. Ved påførte skader på baneanlæggene, er skaderne således kun et anliggende mellem deltageren og banens ejer.

Testen eller racerskolen kan aflyses, såfremt der ikke kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger. Der tilbagebetales ikke tilmeldingsgebyr, hvis bilen ikke kan overholde støjkravene. Gebyr tilbagebetales kun, såfremt det enkelte arrangements tidsfrister er overholdt (se arrangementet i kalenderen).

Ved afbud senere end 20 dage før kurset vil kursusgebyret ikke blive refunderet. Ved afbud tidligere end 20 dage før kurset vil kursusgebyret blive refunderet minus et ekspeditionsgebyr på 1000 kroner. Ved evt. flytning fra et kursus til et andet kursus, uanset grund, vil der være et gebyr på kr. 1.500.

Det siger kursisterne

Det siger kursisterne