Testdage

Test01

BanePadborgPark

www.padborgpark.dk

Søgård kurser kan arrangere test  og træningsdage gennem foråret og sommeren, på baner som Jyllands Ringen og Padborg Park. Datoerne finder du i vores kalender, eller kontakt evt. banerne for at høre hvilke dage der kan trænes.

Generelt om testdagene

Testdagene arrangeres i samarbejde med de pågældende baner.

 

Specifikt for Padborg Park

Max. 14 deltagere og min. 10. deltagere.

Der garanteres masser af køretid.

Støjkrav max. 93 dB ved både standmåling OG forbikørsel.