Image

Ved at godkende disse betingelser bekræfter jeg, der er myndig og fyldt 18 år, at jeg eller vedkommende jeg er værge for, deltager i denne kurset for at opnå licens til at køre banesport.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at kørsel på bane kræver høj koncentration og fysisk styrke.

 

Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre bil på bane. Jeg er bekendt med at motorsport kan være farligt, og at især personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide, og personer med rygskader er ekstra udsat. Samtidig bekræfter jeg med min underskrift, jeg ikke er frakendt retten til at have et kørekort.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg skal følge alle anvisninger, som officials og instruktører giver mig.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at kursusudbyder IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mig, mine ejendele eller andres ejendele, forårsaget af mig selv eller tredjemand.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at andre deltagere IKKE er erstatningsansvarlige for eventuelle skader på mig, mine ejendele eller andres ejendele, forårsaget af mig selv eller tredjemand.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at baneejeren IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mig, mine ejendele eller andres ejendele, forårsaget af mig selv eller tredjemand.

 

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for skader, som følge af forsætlige handlinger.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at ovenstående ansvarsfraskrivelser også gælder eventuelle mindreårige personer, som jeg har ansvaret (Værge) for, i tilfælde af at disse måtte lide eller forvolde person- eller tingskade på sig elv eller andre i forbindelse med kurset.

 

Jeg er indforstået med og accepterer, at ovenstående ansvarsfraskrivelse, også gælder eventuelle hjælpere eller andre personer som opholder sig i området, i tilfælde af at disse måtte lide eller forvolde person- eller tingskade på mig selv eller andre i forbindelse med kurset.

 

Jeg er indforstået med og accepterer at kunne miste retten til at deltage i kurset, såfremt jeg ikke følger instruktørernes instruktioner, uden at jeg har ret til tilbagebetaling af evt. kursusafgift.

 

Jeg er indforstået med, og accepterer at der bliver taget billeder og video i løbet af kurset, som kan bruges til markedsføring, og at jeg og mine ejendele kan fremgå af disse.

 

Jeg er indforstået med, og accepterer at jeg skal indhente tilladelse fra kursusudbyder, inden jeg filmer eller tager billeder under kurset.

 

Alle kurser afholdes på de angivne tidspunkter på racerskoler.dk Sker der ændringer, får du besked pr. mail eller sms senest 14 dage inden starttidspunktet. Bliver den racerskole, du har tilmeldt dig aflyst inden kursusstart, får du det fulde indbetalte beløb retur eller mulighed for at deltage på et andet tidspunkt..

 

Din tilmelding er bindende, så snart du har meldt dig til en racerskole. Ved afmelding mere end 30 dage før starttidspunktet, får du refunderet 100 % af det fulde beløb.

 

Ved mindre end 30 dage, men 15 dage eller mere før starttidspunktet, får du refunderet 50 % af det fulde beløb.

 

Ved afbud 14 dage eller mindre før starttidspunkt får du ingen refusion af dit indbetalte kursusbeløb.

 

Sidst redigeret: 16/03-2024