Image

Lejebetingelser for Peugeot 207 racerbil:

1. Anvendelse af bilen:
Bilen udlejes udelukkende til deltagere i vores racerskoler, som foregår på godkendte permanente baner.

2. Ansvar:
Kunden påtager sig fuldt ansvar for bilen under lejeperioden.
Dette inkluderer ansvar for eventuelle skader på bilen, herunder skader på motor og gearkasse.
Kunden er også ansvarlig for skader forårsaget af andre i forbindelse med lejen af bilen.

3. Sikkerhed og respekt for bilen:
Kunden forpligter sig til at anvende bilen på en måde, der ikke udsætter den for unødvendig risiko.
Enhver form for misbrug eller overdreven belastning af motoren eller gearkassen er strengt forbudt.
Med overdreven belastning af motoren forståes at motoren omdrejninger ikke må overstige 8.000 omdrejninger per minut.
Dette overvåges med dataloggeren.

4. Datalogger:
Bilen er udstyret med dataloggere til overvågning af bilens ydeevne og driftsmønster.
Kunden accepterer, at dataloggerne kan blive brugt til at evaluere bilens brug og eventuelle skader.

5. Selvrisiko:
Kunden accepterer en maksimal selvrisiko på 30.000 kr + moms i tilfælde af skade på bilen under lejeperioden.
Med maksimal selvrisiko skal forstås, at alle skader på bilen der vurderes til at koste under 30.000 kr + moms at udbedre faktureres til det vurderede beløb.
Hvis skader på bilen vurderes til at koste mere end 30.000kr + moms at udbedre dækker racerskoler.dk alle omkostninger over de 30.000 kr. + moms.

6. Skadesrapportering:
Kunden forpligter sig til at rapportere enhver skade på bilen straks til udlejer.
Før udlejning gennemgåes bilen af udlejer og kunden for eventuelle skader, disse noteres og begge parter underskriver dokumentet inden kundens lejeperiode starter.
Efter udlejning gennemgåes bilen igen af udlejer og kunden for eventueller skader, disse noteres og en faktura udstedes til kunden for eventuelle skader.

7. Betaling:
Kunden er ansvarlig for at betale for eventuelle skader på bilen i forbindelse med lejen.

8. Inkluderet i lejen:
Inkluderet i lejen er benzin, dæk samt en hjælper.
Det er udlejers ansvar at bilen er i driftsikker stand og opfylder alle krav der måtte være til arrengementet.

9. Force majeure:
Udlejer er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af uforudsigelige begivenheder uden for udlejers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer eller tredjepartsfejl.

Ved at leje denne bil accepterer kunden alle ovenstående betingelser.