Image
I forbindelse med, at Racerskoler.dk, Smpl.dk, CVR-nr. 29 85 76 87, behandler personoplysninger om dig, fremsendes nærværende persondatapolitik med orientering om hvilke persondata Virksomheden behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”).
 
Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende:
 

Dataansvarlige

Smpl.dk
CVR-nr. 29 85 76 87
(”Smpl.dk” eller ”Dataansvarlige”)
Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det på følgende måde:
Pr. e-mail: info@racerskoler.dk
 
Smpl.dk er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Smpl.dk på ovenstående kontaktoplysninger.
 

Oplysninger

Virksomheden opbevarer og behandler bl.a. følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig:
 

Fakturering og bogføring:

Navn,
adresse,
e-mailadresse,
mobil- og private telefonnummer.
 

Dataindsamling:

Navn,
adresse,
e-mailadresse,
mobil- og private telefonnummer.
Køn, alder/fødselsdato, postnummer.
Kortoplysninger, som sendes krypteret videre til vores betalingsudbyder. Vi har ikke adgang til dine kortoplysninger.

 

Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:
Fakturering og bogføring i forbindelse med salg af produkter og services.
Dataindsamling i forbindelse med registrering af incidents, og statistisk af samme.

 

Videregivelse

Virksomheden anvender følgende databehandlere:
 

Stripe

Betalingsgateway – Stripe a payment service provided by Stripe Inc., which allows users to make online payments. Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service. Place of processing: See the Stripe privacy policy – https://stripe.com/it/privacy
 

Simply

Simply varetager hostingen af Action-cards hjemmeside.
Databehandling sker under iagttagelse af databehandleraftaler, der opfylder gældende krav.
 
Personoplysningerne kan videregives til:
Stripe – Betalingsgateway
Simply – Hosting af hjemmeside og webshop
Virksomhedens revisor- og bankforbindelse(r).

 

Rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:
 
Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.
Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.
Du har ret til at gøre indsigelse over Virksomhedens elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata.
Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

 

Sletning af oplysninger

Persondata og oplysninger vi automatisk blive slettet 5 år og 6 måneder efter seneste køb hos racerskoler.dk
 
Ved dataindsamling vil personidentificerbare oplysninger (dvs. navn, adresse og kontaktinformationer) blive slettet efter 3 år. De resterende oplysninger vil blive anvendt i anonymiseret form til statistik mv.
 
Medlemsoplysninger vil blive slettet senest 2 uger efter sletning af profilen, dog således at oplysninger hidrørende fra et køb eller tilsvarende vil blive gemt som anført ovenfor. Brugere vil automatisk blive slettet, når de har været inaktive 5 år.
 

Klageadgang

Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk.
 
Smpl.dk
Som revideret d. 01. Januar 2024.